SSIL

SSIL är en totalleverantör av marknadsinformation inom vård och omsorg sedan 1995 och är sedan 2007 en del av den internationella koncernen Docu Group. 2014 valde man att byta namn från Skandinavisk sjukvårdsinformation i Ljusdal till SSIL – För vård och omsorg. Namnbytet medförde även ett behov av en helt ny profil och jag fick i uppdrag att ta fram en ny logotyp, grafisk profil, nytt bildspråk samt en layout till deras tidning. Jag utgick från SSILs värdeord; omtanke, trygghet, opartisk och personlig i arbetet med profilen.

Date: